สถาบันวิชาการคุณภาพ แหล่งรวมสาระและฐานข้อมูลเพื่อการสอบข้าราชการและพนักงานของรัฐ  ติวสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ คู่มือสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ
กุมภาพันธ์ 06, 2016, 03:48:24 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ชมรมนักวิชาการคุณภาพ สอบราชการ ติวสอบราชการ คู่มือสอบ แนวข้อสอบราชการ
กลับสู่หน้าเวบหลัก>>>
www.vichakankunapab.com
แฟนเพจเฟซบุ้ค>>>www.facebook.com/vichakan.kp


 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  ตอบ  |  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ 1 (มักเจอในทุกๆ ตำแหน่ง)  (อ่าน 19291 ครั้ง)
sanittu45
นักคิดนักเขียน
นักวิชาการขั้นต้น
*****
กระทู้: 24


| |
« เมื่อ: มีนาคม 02, 2011, 09:20:03 AM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
1. การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้
ก. การคิดแบบสังเคราะห์
ข. การคิดแบบสร้างสรรค์
ค. การคิดแบบบูรณาการ
ง. การคิดแบบกลยุทธ์
2. สิทธิตามกฎหมายซึ่งใช้ทรัพยากรสำหรับการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เรียกว่าอะไร
ก. อำนาจ
ข. อำนาจหน้าที่
ค. ความรับผิดชอบ
ง. ภารกิจ
3. ข้อใดเป็นประเด็นในการศึกษาพฤติกรรมผู้นำ
ก. ความยินยอม
ข. ความผูกพัน
ค. คาวมขัดแย้ง
ง. ความสามารถในการสื่อสาร
4. ข้อใดไม่ใช้งบประมาณแบบเน้นการจัดการ
ก. Functional budget
ข. Activity budget
ค. Performance budget
ง. Line item budget
5. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอะไร
ก. กำไรสูง
ข. ต้นทุนต่ำ
ค. ผลการปฏิบัติของบุคคล
ง. ความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ
6. หลักการบริหารที่เน้นคนและขวัญกำลังใจในการทำงานคือทฤษฎีใด
ก. คลาสสิก
ข. นีโอคลาสสิก
ค. สมัยใหม่
ง. สังคมวิทยา
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวคิดการบริหารสมัยใหม่
ก. มุ่งกำไรสูงสุด
ข. เพิ่มผลผลิตโดยใช้เครื่องจักร
ค. มุ่งความสามารถในเรื่องทั่วไป
ง. จัดหน่วยงานอิสระคล่องตัว
8. การบริหารสมัยใหม่มุ่งเน้นเรื่องใด
ก. ประสิทภาพล
ข. ประสิทธิผล
ค. ความเป็นเลิศ
ง. ทรัพยากรมนุษย์
9. Empowerment เป็นแนวคิดในเรื่องใด
ก. การรวมอำนาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูง
ข. การกระจายอำนาจให้ผู้บริหารระดับรองลงมา
ค. การมอบอำนาจให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ง. การเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
10. ตามแนวคิดธรรมมาภิบาล "Accountability" หมายถึงอะไร
ก. จิตสำนึกรับผิดชอบต่องานหรือสิ่งที่ได้กระทำไป
ข. ความพร้อมให้มีการตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
ค. การรู้จักรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ง. การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
11. ข้อใดเป็นลักษณะของหลักการบริหารสมัยใหม่
ก. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ข. การสร้างทีมงาน
ค. องค์การแห่งการเรียนรู้
ง. ถูกทุกข้อ
12. วิกฤตการณ์ขององค์การ เกิดจากปัจจัยใด
ก. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ข. บุคลากร
ค. ผู้บริหาร
ง. ถูกทุกข้อ
13. การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ขององค์การ ความมุ่งเน้นการบริหารแบบใด
ก. การบริหารตามหน้าที่
ข. การบริหารตามกระบวนการ
ค. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ง. การบริหารแบบมุ่งหลักกฎหมาย
14. ข้อใดคือการจัดการบุคคลในแนวใหม่
ก. มุ่งเน้นภารกิจตั้งแต่เข้าทำงานจนถึงออกจากงาน
ข. การกำหนดความต้องการ การตอบสนองความต้องการ การธำรงรักษาพัฒนาบุคลากร
ค. กระบวนการและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกลยุทธ์องค์การ
ง. การวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
15. แนวคิดใดมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ให้ดีขึ้นเป็นสำคัญ
ก. Reengineering
ข. Total Quality management
ค. Result - based management
ง. Work simplification
16. "โครงการสาธารณะ" ควรใช้แนวทางการตัดสินใจแบบใด จึงจะเหมาะสม
ก. การตัดสินใจเชิงเหตุผล
ข. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
ค. การตัดสินใจเชิงปริมาณ
ง. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ
17. "CIPP Model" คือตัวแบบที่ใช้ในการประเมินผลงานโครงการ ตัวแบบดังกล่าว C หมายถึงอะไร
ก. เนื้อหาสาระ
ข. กระบวนการ
ค. สภาพแวดล้อม
ง. การเปลี่ยนแปลง
18. การตัดสินใจในเรื่องใดที่นักบริหารมืออาชีพควรหมั่นฝึกฝนพัฒนาให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ก. การตัดสินใจในแผนงานโครงการ
ข. การตัดสินใจในงานวิกฤติ
ค. การตัดสินใจในงานริเริ่มสร้างสรรค์
ง. การตัดสินใจในงานเชิงนโยบาย
19. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้บริหารในการตัดสินใจ (decisional roles)
ก. ผู้ประกอบการ
ข. ผู้ติดตามงาน
ค. ผู้เจรจาต่อรอง
ง. ผู้จัดการความขัดแย้ง
20. การพัฒนาการบริหาร ควรเริ่มที่การพัฒนาในเรื่องใดจึงจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนาโครงสร้าง
ค. พัฒนาสภาพแวดล้อม
ง. พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี
21. องค์ประกอบของการบริหารสำคัญ
ก. เงิน ที่ดิน อุปกรณ์
ข. คน เงิน วัสดุ การจัดการ
ค. ทุน บุคลากร องค์การ อุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
22. การพัฒนาองค์การคืออะไร
ก. การเลื่อนระดับตำแหน่งของผู้บริหารให้สูงขึ้น
ข. การเพิ่มความรู้ให้สมาชิกในองค์การ
ค. การขยายองค์การ
ง. การทำให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ปรารถนา โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
23. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) มีลักษณะอย่างไร
ก. ใช้ได้ในทุกองค์การ
ข. ใช้ได้กับคนทุกประเภท
ค. ป้องกันหน่วยงานที่ผู้บริหารเผด็จการ
ง. การใช้ต้องคำนึงถึงคนและองค์การ
จ. ผู้บริหารมอบหมายงานทั้งหมด
24. ผู้นำที่ไม่เคยประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบใด
ก. อัตตนิยม
ข. เสรีนิยม
ค. อนุรักษ์นิยม
ง. ประชาธิปไตย
ง. ประสานประโยชน์
25. ความสำคัญระดับชั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานหมายถึง
ก. สายการบังคับบัญชา
ข. เอกภาพการบังคับบัญชา
ค. การสื่อสาร
ง. การประสานงาน
จ. การจัดองค์การ
26. การบริหารงานโดยยึดหลักวัตถุประสงค์ (MBO) เริ่มจากข้อใดก่อน
ก. การประเมินผลงานที่เคยทำไว้
ข. การจัดกำลังคนลงงานให้เรียบร้อย
ค. การกำหนดวัตถุประสงค์และการวางแผน
ง. มอบหมายงานตามถนัด
จ. กำหนดเวลาปฏิบัติ
27. การบริหารงานบุคคลข้อใดไม่ใช่ลักษณะระบบคุณธรรม
ก. หลักความเสมอภาค
ข. หลักความสามารถ
ค. หลักความมั่นคง
ง. หลักเสรีประชาธิปไตย
จ. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
28. การทำงานเป็นทีมข้อใดผิด
ก. ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์
ข. มีการวางแผนร่วมกันต่อเนื่อง
ค. มีการบำรุงขวัญอย่างดี
ง. ผลงานเป็นของกลุ่ม
จ. ไม่มีข้อใดถูก
29. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่หนึ่งคือ การประชุม ซึ่งหมายถึง การให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาพบกันโดยมีวัยถุ ประสงค์ ถามว่าข้อข้างล่างนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการประชุม
ก. เพื่อชี้แจง
ข. เพื่อทำความเข้าใจ
ค. เพื่อแสดงความคิดเห็น
ง. เพื่อหาข้อยุติ
จ. ถูกทุกข้อ
30. การประชุมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานและในการประชุม ผู้ทำหน้าที่ประธานถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วน สำคัญสูงสุด ดังนั้น ประธานควรปฏิบัติต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. เตรียมสถานที่ให้พร้อม
ข. ศึกษาและวางแผนการประชุม
ค. สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง
ง. นำให้ที่ประชุมตัดสินใจ
31. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การควบคุมแลการติดตามเพื่อให้การดำเนินงานได้เป็นไปตาม แผนอยากทราบว่า การควบคุมและการติดตามงานนี้ความสำคัญต่อหน่วยงานอย่างไร
ก. ทำให้ทราบความก้าวหน้า
ข. ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรค
ค. ทำให้ป้องกันและแก้ไขในสิ่งที่จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
จ. ไม่มีข้อใดถูก
32. ข้อใดต่อไปนี้แสดงชัดเจนว่า ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามงาน ไม่ใช่ควบคุมงาน
ก. หัวหน้าฝ่ายการเงินตรวจสอบความก้าวหน้าของการวางฎีกาเบิกเงินและขอทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
ข. หัวหน้ากอง ดูแลปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ค. อธิบดี สั่งให้วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้งานมีปัญหา
ง. นายอำเภอ สอดส่องการทำงานในที่ว่าการอำเภอให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม
จ. ถูกทุกข้อ
33. หน้าที่หนึ่งของผู้บังคับบัญชา คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ถามว่า ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องใดต่อไปนี้
ก. ความรู้
ข. ความสามารถ
ค. ทักษะ
ง. บุคลิกภาพอื่น ๆ
จ. ถูกทุกข้อ
34. มีผู้หลายคนให้ความหมายที่แตกต่างกันของการศึกษา, การฝึกอบรม, และการพัฒนาโดยเน้นที่เป้าหมาย คือ หน่วยงาน ตัวข้าราชการ และงาน ท่านเห็นว่า ข้อใดจับคู่กันถูกต้องที่สุด
ก. การฝึกอบรม มีเป้าหมายที่งาน
ข. การพัฒนา มีเป้าหมายที่ตัวข้าราชการ
ค. การศึกษา มีเป้าหมายที่หน่วยงาน
ง. การศึกษามีเป้าหมายที่งาน
จ. การฝึกอบรม มีเป้าหมายที่ตัวข้าราชการ
35. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคคลในหน่วยงาน มีดังนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. การสอนงาน
ข. การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ค. การให้ทดลองงาน
ง. การร่วมเข้าประชุมทางวิชาการ
จ. การตั้งเป็นคณะทำงาน
36. เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อพบว่าการปฏิบัติงานของเขายังบกพร่องในเรื่อง ที่ท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษ ท่านจะทำอย่างไร
ก. ส่งเข้าไปหลักสูตรอบรม
ข. ไม่มอบงานประเภทนั้นให้ทำอีก
ค. ชี้แจงให้ทราบว่าควรจะต้องทำอย่างไร และมอบหมายให้มีผู้ดูแลใกล้ชิด
ง. ลองให้เข้าทำงานนั้นดูอีกครั้งพร้อมกับตรวจสอบผลงานเป็นระยะ ๆ และร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงงาน
จ. ทุก ๆ ข้อได้ผลดีเท่า ๆ กัน
37. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม
ก. การจัดทำโครงสร้าง แบ่งงานของหน่วยงาน
ข. การวิเคราะห์หาความจำเป็น
ค. การสร้างหลักสูตรและจัดทำโครงการ
ง. การดำเนินการ
จ. การประเมินผลและติดตาม
38. แนวการสอนแนะนำการปฏิบัติงาน มีลำดับขั้นตอน ตามข้อใด
ก. ดำเนินการสอนงาน-กำหนดงานที่จะให้ทำ-สอดส่องความก้าวหน้า-ตรวจสอบการเรียนรู้และ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ข. กำหนดงานที่จะให้ทำ-ดำเนินการสอนงาน-สอดส่องความก้าวหน้า-ตรวจสอบการเรียนรู้และ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ค. ตรวจสอบการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน-กำหนดงานที่จะให้ทำ-ดำเนินการสอนงาน- สอดส่องความก้าวหน้า
ง. ดำเนินการสอนงาน-สอดส่องความก้าวหน้า-ตรวจสอบการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน- กำหนดการสอนงานที่จะให้ทำ
จ. กำหนดงานที่จะต้องทำ-ตรวจสอบการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน-ดำเนินการสอนงาน- สอดส่องความก้าวหน้า
39. ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้สอนที่ดีแล้ว เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามาปรึกษาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตามที่มอบให้เขาทำ ท่านจะดำเนินการตามข้อใดจึงจะเป็นผลดีที่สุด
ก. บอกเขาไปว่าควรทำอย่างไร
ข. ขอฟังความคิดเห็นก่อนว่าทำอย่างไร
ค. ให้เขามาอีกครั้งหลังจากท่านพิจารณาเรื่องนี้แล้ว
ง. บอกอย่างสุภาพว่าเป็นหน้าที่เขาต้องหาทางแก้ไข ไม่ใช่ท่าน
จ. ทั้ง 4 ข้อได้ผลดีเท่ากัน
40. ท่านคิดว่าการตั้งคณะทำงานหลายคณะประกอบด้วยข้าราชการจากหลายกองมีประโยชน์ในการบริหาร อย่างไร
ก. ช่วยให้ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ประสานงานกันดีขึ้น
ข. ทำให้เกิดการติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันมากขึ้น
ค. ช่วยให้ตัวข้าราชการมีประสบการณ์หลายรูปแบบ
ง. ถูกทั้งข้อ ก., ข. และ ค.
จ. ไม่ใช่ทั้งข้อ ก., ข. และ ค.
41. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสำเร็จได้ผลตามต้องการการประสานงานระหว่างหน่วยงานจึงเป็น สิ่งจำเป็น แนวทางการประสานงานมีดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. จัดตั้งผู้ทำหน้าที่ประสานงาน
ข. จัดการประชุมร่วมกัน
ค. จัดสถานที่ทำงานใกล้กัน
ง. จัดให้คนในหน่วยงานหนึ่งเป็นหัวหน้า
จ. จัดเปลี่ยนหน้าที่ของข้าราชการระหว่างหน่วยงาน
42. ตัวสนองที่เป็นรูปธรรมตามข้อความข้างต้นน่าจะหมายถึงอะไร
ก. เงินเดือน
ข. ที่ทำงาน
ค. ระเบียบกฎเกณฑ์
ง. ผู้บังคับบัญชา
จ. ถูกทุกข้อ
43. เทคนิคการจูงใจให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นตัวตอบสนองที่เป็นนามธรรมนั้น คือ
ก. ผู้บังคับบัญชาดี
ข. ภูมิอากาศดี
ค. บรรยากาศดี
ง. ปฏิบัติตามระเบียบดี
จ. ถูกทุกข้อ
44. "ในกรม ก. มีรูปแบบการให้รางวัลสำหรับผู้ที่ทำงานดีทุกคนโดยให้เงินรางวัล 10% ของเงินเดือนเท่าเทียม กัน" ในแง่ของการจูงใจท่านเห็นว่าข้อใดน่าจะถูกต้องที่สุด
ก. เห็นด้วย เพราะเกิดความเป็นธรรม ผู้บังคับบัญชาไม่ลำเอียง
ข. เห็นด้วย เพราะบรรยากาศในการทำงานจะดี เมื่อได้เงินเพิ่ม
ค. ไม่เหมาะสม เพราะตัวตอบสนองบางคนอาจจะไม่ใช่ตัวเงินต้องการเกียรติ
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะผู้น้อยได้ตัวเงิน น้อยกว่าผู้ใหญ่มาก
จ. ไม่เหมาะสม เพราะเงินรางวัลน่าจะมากกว่า 10% และได้เท่า ๆ กัน
"การมอบหมายงานเป็นเครื่องมือที่จำเป็นของผู้บริหาร เพราะเป็นการกระจายภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบไปให้กับ ผู้ร่วมงานทำให้ผู้บริการมีเวลามาปฏิบัติด้านการบริหารได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลดีแก่ผู้ร่วมงาน"
คำสั่ง : อาศัยข้อความข้างต้นและความรู้ทางการบริหารตอบคำถามข้อ 3 ข้อต่อไปดังนี้
45. ข้อใดเป็นการมอบหมายงานตามข้อความข้างต้น
ก. ผู้อำนวยการกอง ให้อำนาจเลขานุการกรม พิจารณาคดีความชอบตามข้าราชการแทน
ข. อธิบดี ให้อำนาจรองอธิบดีสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการแทนตน
ค. หัวหน้าฝ่ายทุกคนในกอง ให้อำนาจผู้อำนวยการกอง สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการในทุกฝ่าย
ง. ถูกข้อ 1 , 2 และ 3
จ. ไม่มีข้อใดถูก
46. การกระจายภาระหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นน่าจะเป็นงานตามข้อใด
ก. งานนโยบาย
ข. งานวางแผน
ค. งานอนุญาตการลา
ง. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
จ. ถูกเฉพาะข้อ 2 และ 3
47. การมอบหมายงานเป็นผลดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร
ก. เป็นการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างหนึ่ง
ข. เป็นการสร้างขวัญแก่หมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ค. ทำให้เกิดความพอใจในการทำงาน
ง. เฉพาะข้อ 1 และ 2
จ. ถูกทั้งข้อ 1 , 2 และ 3
"ในการบริหารจัดการนั้น ผู้รู้หลายท่านเห็นว่าจะประกอบด้วยภารกิจ 4 ประการ คือ 1.การวางแผน 2.การจัดองค์การ 3.การอำนวยการ 4.การควบคุมงาน และผู้บังคับบัญชา (ผบ.) นั้นก็อาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ผบ.ระดับสูง ผบ.ระดับกลาง และ ผบ.ระดับต้น ซึ่งแต่ละระดับก็ต้องทำหน้าที่การบริหารงานทั้งนั้น"
คำสั่ง : อาศัยข้อวามข้างต้นและความรู้ทางการบริหารตอบคำถามข้อ 6 ข้อ ต่อไปนี้
48. ข้อความข่างล่างนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. ผบ.ระดับสูงให้ทุ่มเทกับการวางแผนเป็นส่วนใหญ่
ข. ผบ.ระดับกลางจะทุ่มเทให้กับการควบคุมงานมากกว่า ผบ.ระดับต้น
ค. คนที่เก่งคิด คือ ผบ.ระดับสูง แต่ ผบ.ระดับกลางจะเก่งงาน
ง. ถูกทั้งข้อ 1 , 2 , 3
จ. ไม่มีข้อใดถูก
49. สำหรับ ผบ.ระดับต้นนั้นทุ่มเทให้กับภารกิจจากมากไปน้อย ตามข้อใดข้างล่างต่อไปนี้
ก. การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ การควบคุม
ข. การควบคุม การอำนวยการ การจัดองค์การ การวางแผน
ค. การจัดองค์การ การอำนวยการ การวางแผน การควบคุม
ง. การอำนวยการ การจัดองค์การ การควบคุม การวางแผน
จ. ไม่มีข้อใดถูก
50. สำหรับภารกิจของการบริหารประการแรก คือ การวางแผนนั้นมีกิจกรรมต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. กำหนดวัตถุประสงค์
ข. กำหนดเป้าหมาย
ค. กำหนดวิธีการ
ง. กำหนดระเบียบปฏิบัติ
จ. กำหนดข้อปรับปรุงแก้ไขผลที่จะได้
เฉลย
1) ค 2) ข 3) ง 4) ง 5) ค 6) ข 7) ง เจ๋ง ค 9) ค 10) ก 11) ง 12) ง 13) ค 14) ค 15) ก 16) ข 17) ค 18) ค 19) ข 20) ก
21) ข 22) ง 23) ง 24) ก 25) ก 26) ค 27) ง 28) จ 29) จ 30) ก 31) ง 32) ข 33) จ 34) ก 35) ค 36) ง 37) ก 38) ข 39) ข 40) ง
41) ง 42) ก 43) จ 44) ค 45) ข 46) จ 47) ก 48) ง 49) ข 50) จ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  ตอบ  |  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!