สถาบันวิชาการคุณภาพ แหล่งรวมสาระและฐานข้อมูลเพื่อการสอบข้าราชการและพนักงานของรัฐ  ติวสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ คู่มือสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ
พฤศจิกายน 28, 2015, 04:26:05 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ชมรมนักวิชาการคุณภาพ สอบราชการ ติวสอบราชการ คู่มือสอบ แนวข้อสอบราชการ
กลับสู่หน้าเวบหลัก>>>
www.vichakankunapab.com
แฟนเพจเฟซบุ้ค>>>www.facebook.com/vichakan.kp


 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  ตอบ  |  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ปี 54 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว  (อ่าน 19216 ครั้ง)
Intelligence
บุคคลทั่วไป
| |
« เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 12:25:30 PM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง แก้ไขข้อความแก้ไข

คอร์สติว พนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 54
1)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
3)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ
4)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ
แนวข้อสอบปรนัยและสรุปเนื้อหาสำคัญ
ตรงตามหลักสูตรที่สอบปี 54


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล งานติดต่อประสานงาน งานแผนงาน
งบประมาณ งานสารบรรณ และงานบริหารงานทั่วไปอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
ราคาเล่มละ 160 บาท
จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สารบัญ
โจทย์ข้อสอบพร้อมอธิบายคำตอบ   
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
ส่วนที่  1  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                    
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  
ส่วนที่  2  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                   
ส่วนที่  3  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน                                                    
ส่วนที่  4  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ                            
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ส่วนที่  5  เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชุดที่ 1      
ส่วนที่  6  เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชุดที่  2      
ส่วนที่  7  เหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติและรัฐบาลชุดปัจจุบัน     
ความรู้ความสามารถด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน
ส่วนที่  8  ความรู้เกี่ยวกับงานแผนงานโครงการ    
ส่วนที่  9  ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ     
ส่วนที่ 10  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                          
ส่วนที่ 11  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
สรุปสาระสำคัญ
ส่วนที่  12  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547    
             

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ

ราคาเล่มละ 150 บาท
จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สารบัญ
โจทย์ข้อสอบพร้อมอธิบายคำตอบ   
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
ส่วนที่  1  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                  
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  
ส่วนที่  2  ชนิดและประเภทหนังสือ                 
ส่วนที่  3  การร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง                                                     
ส่วนที่  4  การจัดเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม                          
ส่วนที่  5  การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ  
ส่วนที่  6  การลงชื่อ ตำแหน่งในหนังสือราชการ                          
ส่วนที่  7  การรับและการส่งหนังสือ                                                     
ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ
ส่วนที่  8  การดำเนินการพัสดุ    
ส่วนที่  9  การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ    
ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ
ส่วนที่  10  การดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสิทธิของทางราชการ    
สรุปสาระสำคัญ
ส่วนที่  1  ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณประเภทต่างๆ                  
ส่วนที่  2  ความรู้เกี่ยวกับกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ    
ส่วนที่  3  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                  

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ
- ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย
ประจ าปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
งานการเงินการบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหา
สังคมในขณะนี้
ราคาเล่มละ 150 บาท

ผู้สนใจให้สั่งซื้อได้ทาง vichakankp@gmail.com


วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

ขั้นที่ 1   พิจารณาเลือกหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อตามรายการ  

ขั้นที่ 2   กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อส่งมาที่อีเมล  vichakankp@gmail.com  โดยระบุหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ   จำนวนเล่ม   ชื่อ สกุล  ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์  ของผู้สั่งซื้อ และอีเมลที่ติดต่อกลับได้      

การชำระเงิน    

*โอน เงินค่าหนังสือ พร้อมค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งคิดครั้งละ 50 บาท  สั่งซื้อเกิน 500 บาท ไม่คิดค่าจัดส่ง)    เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาสยามสแควร์  

ชื่อบัญชี ฉันทนา  ศักดิ์สิงห์   บัญชีออมทรัพย์   เลขบัญชี  052-0-24181-9    

*หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โทรแจ้งการโอนที่ 089 423-3829   โดยควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย


   
คอร์สติว พนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


* scan0001.jpg (342.99 KB, 934x1284 - ดู 922 ครั้ง.)

* scan0001.jpg (331.11 KB, 934x1303 - ดู 646 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า
BabiLoma
นักวิชาการมาใหม่
*
กระทู้: 2


| |
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 12:24:28 AM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ล่าสุด 2554

ข้อใดคือหนังสือราชการ?
    ก. เอกสารของทางราชการ
    ข. เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น
    ค. เอกสารโต้ตอบในราชการ
    ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
    ตอบ ง. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
    หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด?
    ก. คำแนะนำ
    ข. แถลงการณ์
    ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
    ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
    ตอบ ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร?
    ก. เรียน ข. เสนอ
    ค. กราบเรียน ง. ขอประธานกราบเรียน
    ตอบ ก. เรียน
    ?งานสารบรรณ? มีความหมายตรงกับข้อใด?
    ก. งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น
    ข. งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
    ค. งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย
    ง. งาน ที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก , ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา
    ตอบ ข. งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร

    หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด  คือข้อใด?
    ก. หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว
    ข. หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
    ค. หนังสือ ภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการโฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน
    ง. ผิดทุกข้อ
    ตอบ ง. ผิดทุกข้อ
    กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน?
    ก. 2 คน ข. 3 คน
    ค. 4 คน ง. เท่าใดก็ได้
    ตอบ ข. 3 คน
    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร?
    ก. ขอแสดงความนับถือ ข. ของแสดงความเคารพนับถือ
    ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
    ตอบ ก. ขอแสดงความนับถือ
    ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด?
    ก. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ข. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
    ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ง. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536
    ตอบ ค. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526
    หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป?
    ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ข. เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
    ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ค. เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
    ?ประกาศ? จัดเป็นหนังสือชนิดใด?
    ก. หนังสือสั่งการ ข. หนังสือแถลงข่าว
    ค. หนังสือแถลงการณ์ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
    ตอบ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์


    หนังสือ ที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบน หนังสือและบนซองว่าอย่างไร?
    ก. ด่วน ข. ด่วนที่สุด
    ค. ด่วนมาก ง. ด่วนภายใน
    ตอบ ค. ด่วนมาก
    หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด?
    ก. ด่วนมาก,ด้วนเฉพาะ และ ด่วนที่สุด
    ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด
    ค. ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วนที่สุด
    อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด?
    ก. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
    ข. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
    ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    ง. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี
    ตอบ ค. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
    การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด?
    ก. หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลข ของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
    ข. ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
    ออกหนังสือ
    ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
    ง. ไม่มีข้อใดถูก
    ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.    รหัสตัวพยัญชนะหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด?
    ก. สด และ สภ ข. ตง และ รส
    ค. ตผ และ สภ ง. สตง และ สลร
    ตอบ ค.  ตผ และ สภ
    คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ?ข้าพระพุทธเจ้า? นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ แล้วยังใช้ได้ตามข้อใด?
    ก. สมเด็จพระบรมราชชนนี
    ข. พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า
    ค. สมเด็จพระยุพราช และ สมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
    คำว่า ?คำสั่ง? มีความหมายตรงตามข้อใด?
    ก. คำสั่งด้วยวาจา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
    ข. การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร
    ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
    ง. การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่พบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง
    ตอบ ค. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
    ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ?
    ก. เลขาธิการ ก.พ.
    ข. ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
    ค. เลขาคณะรัฐมนตรี
    ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
    ตอบ ข. ปลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
    หนังสือที่ปฏิวัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น?
    ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท
    ค. 4 ประเภท ง. ไม่มีข้อใดถูก
    ตอบ ข. 3 ประเภท
    เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึงให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร?
    ก. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน
    ข. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นชัดเจน
    ค. ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง ?ด่วน? อยู่แล้ว
    ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
    ตอบ ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ
    ทะเบียนงานสารบรรณมี 3 ประเภท คือข้อใด?
    ก. ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ
    ข. ทะเบียนรับส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง,และทะเบียนย่อเรื่อง
    ค. ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และ ทะเบียนรายชื่อข้าราชการ
    ง. ผิดทุกข้อ
    ตอบ ก. ทะเบียนรับ,ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ
    ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียนสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด?
    ก.  ปลัดกระทรวง ข. สำนักงาน ก.พ.
    ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ง. หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ
    ตอบ ก. ปลัดกระทรวง
    หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร?
    ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
    ข. หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน
    ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
    ง. ถูกทุกข้อ
    ตอบ ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน
    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน?
    ก. 30 วัน ข. 45 วัน
    ค. 60 วัน ง. 90 วัน
    ตอบ ค. 60 วัน
    หนังสือ ที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น ประจำเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี?
    ก. 1 ปี ข. 2 ปี
    ค. 3 ปี ง. กี่ปีก็ได้
    ตอบ ก. 1 ปี
    ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน?
    ก. อธิบดีหรือเทียบเท่า ข. รองอธิบดีหรือเทียบเท่า
    ค. หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
    ตอบ ง. ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
    ในกรณีนายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ?
    ก. ทำการแทน ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน
    ค. รักษาการแทน ง. ปฏิบัติราชการแทน
    ตอบ ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน
    ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง?
    ก. เอ 3 , เอ 4 , เอ 5 และ ดีแอล ข. เอ 4, เอ 5, และ ดีแอล
    ค. ซี 4 , ซี 5 , ซี 6 และดีแอล ง. ผิดทุกข้อ
    ตอบ ค. ซี 4 , ซี 5 , ซี 6 และดีแอล
    หนังสือภายนอก คือหนังสืออย่างไร?
    ก. ติดต่อส่วนราชการ
    ข. ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
    ค. ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ
    ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
    ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
    ระเบียบงานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด?
    ก. ก.พ. ข. กระทรวงศึกษาธิการ
    ค. กระทรวงมหาดไทย ง. สำนักงานรัฐมนตรี
    ตอบ ง. สำนักงานรัฐมนตรี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใหม่ล่าสุด 2554

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
 รายละเอียดประกอบด้วย

- สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

ข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

- ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

- คณะรัฐมนตรีชุด ?ยิ่งลักษณ์? 1

- ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

- แนวข้อสอบงานสารบัญ

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ

ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียง ชุดละ   399 บาท

 ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย


บันทึกการเข้า
admin
มิตรภาพ คุณภาพ คุณธรรม
Administrator
นักวิชาการขั้นสูง
*****
กระทู้: 148| |
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 09:46:07 AM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

สอบราชการ วิชาการคุณภาพดอทคอม 54
บันทึกการเข้า
admin
มิตรภาพ คุณภาพ คุณธรรม
Administrator
นักวิชาการขั้นสูง
*****
กระทู้: 148| |
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2011, 10:14:28 AM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

บันทึกการเข้า
nattaya
นักวิชาการมาใหม่
*
กระทู้: 1


| |
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 01:24:56 PM »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

อยากรู้แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ว่าสอบข้อเขียนแล้วทำไมแนวข้อสอบที่ดูมามีแต่กากบาท
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  ตอบ  |  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!