Print


แนวข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 54
ดูภาพขยาย


แนวข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 54

ราคา: ฿180

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

แนวข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน)
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ปี 54
ในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย และสรุปเนื้อหาสำคัญ
ตรงตามหลักสูตรที่สอบปี 54

1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-เหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชน
- สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
- ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ
สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชนตามกฎหมายอาญา
หลักการพื้นฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ
สิทธิสตรี คนพิการ
สิทธิผู้ต้องหา
สิทธิผู้ถูกคุมขัง
สิทธิผู้ลี้ภัย
สิทธิคนไร้สัญชาติ
ฯลฯ
ราคาเล่มละ 180 บาท
คาดว่าจะจัดจำหน่ายได้ภายใน 15 ก.ย.54?
จัดทำจำนวนจำกัดเพียง 400 เล่ม? ?
ผู้สนใจให้สั่งซื้อได้ทาง vichakankp@gmail.com
[/size]
วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

ขั้นที่ 1 ? พิจารณาเลือกหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อตามรายการ ?

ขั้นที่ 2 ? กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สั่งซื้อส่งมาที่อีเมล
vichakankp@gmail.com โดยระบุหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ ? จำนวนเล่ม ? ชื่อ สกุล ?ที่อยู่ ?เบอร์โทรศัพท์ ?ของผู้สั่งซื้อ และอีเมลที่ติดต่อกลับได้ ? ? ?

การชำระเงิน ? ?

*โอน เงินค่าหนังสือ พร้อมค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งคิดครั้งละ 50 บาท ?สั่งซื้อเกิน 500 บาท ไม่คิดค่าจัดส่ง) ? ?เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ?สาขาสยามสแควร์ ?

ชื่อบัญชี ฉันทนา ?ศักดิ์สิงห์ ? บัญชีออมทรัพย์ ? เลขบัญชี ?052-0-24181-9 ? ?

*หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โทรแจ้งการโอนที่ 089 423-3829 ? โดยควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย